Vähenenud viljakusnäitajatega naised saavad nüüdsest kasutada šotlaste väljatöötatud kalkulaatorit OPIS, mis ennustab, kui tõenäoliselt IVF-i järel rasestutakse. Lisaks viljakusprobleemidele arvestab kalkulaator ka naise vanust.
Muide, vanus on viljakusvõtmes peamine tegur. Alla kolmekümneselt on rasestumise tõenäosus loomulikul teel igas kuus ~30% ning aasta jooksul rasestub 96% naistest. Kuni 34-nda eluaastani on tõenäosus aasta jooksul rasestuda endiselt suur (86%). Alates 35ndast eluaastast on viljakus tunduvalt langenud ning aasta jooksul rasestub ~30% naistest. 45ndaks eluaastaks on rasestumistõenäosus langenud 3-4 pro

tsendini.