Viljakuskliinikusse pöördumise põhjused peituvad mehepoolsetes probleemides 30-40% juhtudest. Üheks seemnerakkude arvu negatiivselt mõjutavaks teguriks on mobiili kasutamine, täpsemalt kiirguv elektromagnetkiirgus. Esimeste telefonide ilmumisest saadik on tehnoloogia kõvasti edasi arenenud ja loodetavasti ka meile aina ohutumaks muutunud. Küll aga näitab 2015. aastal Iisraelis läbi viidud uuring mobiilide ja spermakvaliteedi languse vahelist seost.
Uuringu raames küsitleti 80 meest, kes esmakordselt viljakuskliinikusse spermaproovi andma pöördusid. Tulemustest ilmes, et enam kui tunni päevas telefoniga rääkimine ning laadijaga ühendatud telefoni kasutamine vähendavad seemnerakkude kvaliteeti – vähenes nii spermide arv kui ka liikuvus. Seemnerakkude arvu vähendab ka see, kui telefon paikneb pidevalt kubemest vähem kui 50 cm kaugusel, näiteks vööl või taskus. Nimelt võivad telefonist kiirguvad elektromagnetlained indutseerida spermide DNA kahjustusi ning mõjutada spermide liikuvust. In vitro katsed hiirtega on näidanud, et Leidygi rakud, mis vastutavad meesuguhormooni tootmise eest, on elektromagnetkiirgusele eriti vastuvõtlikud. Samuti võib kiirgus põhjustada kehatemperatuuri tõusu ning häirida sellega spermatogeneesi.
Samas möönavad autorid uuringu piiratust. Osalejad leiti viljakuskliinikust, mitte tavaelanike hulgast ning see võib tulemusi mõjutada. Ka oli uuritav rühm suhteliselt väike ning tulemusi tuleb seetõttu ettevaatlikult tõlgendada.
Siiski on viljakusprobleemidega meestel soovituslik teha väikseid muutusi, näiteks mitte rääkida laadiva telefoniga, vähendada vestlustele kuluvat aega ning hoida telefoni kubemest kaugemal, nt särgitaskus.

Täispikk artikkel on loetav ajakirjas the Journal of Reproductive BioMedicine ning kannab pealkirja „Habits of cell phone usage and sperm quality – does it warrant attention?