Triin Laisk-Podar kaitses 2015 aasta oktoobrikuus Tartu ülikoolis naiste viljatuse geneetikat käsitleva doktoritöö Andres Salumetsa, Marina Aunapuu ja Maire Petersi juhendamisel. Uurimustöös leiti, et menopausi algusaega mõjutavad geenivariandid on seotud munasarjades toimuvaid protsesse peegeldavate näitajate ja viljatusravi tulemuslikkuse parameetritega.
Tulevikus võiks selliseid geenivariante kombineerida kliiniliste andmetega ja kaaluda võimalike biomarkeritena, mis võimaldaksid viljatusravi täpsustada vastavalt patsiendi geneetilisele taustale. Veel üks samm personaalmeditsiini suunas, mille igapäevaseks kasutamiseks Eestis on käima lükatud pilootprojekt, kuhu on kaasatud Eesti õppeasutuste, raviasutuste, molekulaarbioloogia ja geneetikakeskuste paremik.

Teisalt oleks geneetilistest biomarkeritest kasu ka tervetel naistel, kes saaksid teavet oma nii-öelda geneetilise viljakuspotentsiaali kohta kasutada pereplaneerimist puudutavate otsuste tegemisel. Käimas on viimased pingutused selle nimel, et teadustöö tulemusena luua geneetiline test, mille abil on võimalik ennustada bioloogilise kella poolt just sinule antud viljakas aeg.
Hoiame kõiki huvilisi viimaste uudistega kursis ja anname teada, kui on võimalik testida geneetilist viljakust :)!