Mis on digiõpik viljakusest.ee?

Digiõpiku projekt sai ideeliselt alguse juba 2020. aastal, kui erinevad Eesti viljatusravi kliinikud tulid kokku ja leidsid, et viljakusest peaks rääkima põhjalikumalt igas kooliastmes ja loodav materjal peaks olema kaasaegne, koostatud nii arstide kui ka õpetajate ühistööna. Nii sai ellu kutsutud projekt ja meeskond (arstid, õpetajad, oma eriala spetsialistid).

Miks sellist digiõpikut vaja on?

Aina ühis- ja keskkonnateadlikumad inimesed vajavad teaduspõhiseid ja praktilisi teadmisi menstruaaltsüklist, ovulatsioonist ja rases-tumisest. Viljatusravi mõjutab üht viiest perekonnast ning vajadus kunstliku viljastamise järele on kasvamas.* Seetõttu on eriti oluline, et ka noored oskaks hoida ja hinnata oma viljakust.

Kas digiõpik sobib ka tavalisele veebikülastajale?

Digiõpik on peamiselt loodud põhikooli ja gümnaasiumi kooliastmetele, õpetajatele ja õpilastele uuema materjali kasutamiseks inimeseõpetuses ja bioloogias, kuid sobib kasutamiseks juba algkoolis. Kuna õpik on tasuta kättesaadav kõigile, siis võib sellest teadmisi ammutada igaüks. Samuti võib ka veebikülastaja oma teadmisi OPIQ.ee keskkonnas testida.

Kuidas digiõpik ülesehitatud on?

Viljakusõpiku sisu käsitleb inimkehas toimuvat ning on jagatud kolmeks mooduliks:

I osa: murdeiga, viljakus, raseduse planeerimine ja sellest hoidumine, rasestumisvastased vahendid, suguhaigused

II osa: viljatus ja viljatusravi ehk kunstlik viljastamine; eetilised dilemmad

III osa: viljastumine, rasedus, lapse sünd

Viljakusõpiku metoodika kombineerib võimalikult mitmekülgset ja kaasaegset õpet – lõimitakse erinevaid valdkondi bioloogiast sotsiaalteadus-teni, kasutusel on interaktiivsed pildid, videod, animatsioonid, Youtube’i keskkond ning teadmisi ja elukogemust jagavad nii arstid, valdkonnaspetsialistid kui ka suunamudijad!

Digiõpik on pidevalt täienev, dünaamiline ja jätkusuutlik projekt, mis on tasuta kättesaadav kõigile vähemalt aastani 2024.

Näiteks saab uues digiõpikus interaktiivsel animatsioonil läbi mängida kõik menstruaaltsükli või ovulatsiooni faasid ja inimese anatoomia saab seeläbi palju selgemaks!

*https://www.tai.ee/et/uudised/kunstliku-viljastamise-abil-sunnib-uha-enam-lapsi


Viljakusest.ee toimetus:

Ele-Liis Kreek viljakusest.ee sisukordinaator

Kerti Alev – projektijuht, graafiline ja tehniline teostus

www.viljakusest.ee
Youtube kanal