Tahan rohkem teada – naise viljakusest
Kas tahaksid saada naise viljakusega seonduvatest teemadest tervikpilti?
Loe Horisondis ilmunud artiklit sellest, kuidas munarakud küpsevad, millised geenid mõjutavad menstruatsiooni ja menopausi. Kuidas toimub viljastumine, miks ja millised hormoonid (FSH; LH, östradiool, progesteroon) on selle jaoks olulised? Kuidas toimub IVF ehk kunstlik viljastamine? Miks külmutada või annetada munarakke? Mis on eetiline?
Vastuseid leiad artiklist alates lk 38: http://www.horisont.ee/arhiiv-2014/Horisont-3-2014.pdf
Tahan rohkem teada – mehe viljakusest
Horisondi artikkel seemnerakkudest valgustab teemadel spermide arengust ja hindamisest (kontsentratsioon, liikuvus, morfoloogia) spermide konkurentsini. Lisaks on lähemalt juttu nii sellest, kuidas seemnerakk munaraku viljastab kui ka IVF-i ehk kunstliku viljastamise võimalustest. Just seemnerakk on vajalik lapse soo määramiseks, kuid kas Y kromosoom on välja suremas? Kuidas toimub spermadoonorlus?
Loe lähemalt artiklist alates lk 18: http://www.horisont.ee/arhiiv-2015/Horisont-1-2015.pdf