Valmimas on mahukas digiõpik viljakusest

Mis on digiõpik viljakusest.ee? Digiõpiku projekt sai ideeliselt alguse juba 2020. aastal, kui erinevad Eesti viljatusravi kliinikud tulid kokku ja leidsid, et viljakusest peaks rääkima põhjalikumalt igas kooliastmes ja loodav materjal peaks olema kaasaegne, koostatud nii arstide kui ka õpetajate ühistööna. Nii sai ellu kutsutud projekt ja meeskond (arstid, õpetajad, …