Inglismaal analüüsiti, kuidas mõjutab kehavälise viljastamise käigus siirdatud embrüote arv rasestumist. Naised, kes soovivad rasestumise tõenäosust suurendada, lastes siirdada korraga mitu embrüot, võivad tegelikult oma võimalusi enam kui veerandi võrra vähendada.
Inglismaal Nottinghamis teostati 2009-2013 aasta jooksul Nurture viljakuskliinikus 1472 ühe või kahe embrüo siirdamist. Tulemused näitavad, et hea ja halva kvaliteediga embrüo koos siirdamine vähendab rasestumise tõenäosust 27%. Uuringu teostanud teadlased arvavad, et keha keskendub halva kvaliteediga embrüo tõttu võimaliku raseduse blokeerimisele. Ka kahe hea kvaliteediga embrüo siirdamine ei suurendanud rasestumise tõenäosust võrreldes ühe embrüo siirdamisega. Seetõttu soovitavad autorid, et ka vanemad naised võiks ühe embrüo siirdada ja teise tuleviku tarbeks külmutada. Loodetakse, et uuring aitab viljakuskliinikutel hoida rasestumistõenäosust kõrgel ning samal ajal vähendada mitmikraseduste arvu. Rääkides embrüotest, on kvaliteet tähtsam kui kvantiteet.